Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet – fra kartlegging til handling

Prosjektnavn: Grønn mobilitet – fra kartlegging til handling
Fylke: Viken (N)
Søker: Hole kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging