Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet i Surnadal

Prosjektnavn: Grønn mobilitet i Surnadal
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Surnadal kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging