Klimasats-prosjekt

Grønn og effektiv varelogistikk i Sandvika

Prosjektnavn: Grønn og effektiv varelogistikk i Sandvika
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Bærum kommune skal tilrettelegge for klimavennlig varetransport i Sandvika, både for å redusere klimagassutslipp og for å skape et mer attraktivt sentrumsområde.

Relevante lenker