Klimasats-prosjekt

Grønne innkjøp i Indre-Agder

Prosjektnavn: Grønne innkjøp i Indre-Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: Evje Og Hornnes kommune
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser