Klimasats-prosjekt

Grønnere avfallshånderting i bysentrum

Prosjektnavn: Grønnere avfallshånderting i bysentrum
Fylke: Nordland (N)
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 355 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy