Klimasats-prosjekt

HALD plan- og klimanettverk

Prosjektnavn: HALD plan- og klimanettverk
Fylke: Nordland (N)
Søker: Alstahaug kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk