Klimasats-prosjekt

Hanstad skole rehabilitering trinn to

Prosjektnavn: Hanstad skole rehabilitering trinn to
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Elverum kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg