Klimasats-prosjekt

Havlimyra skole tilbygg

Prosjektnavn: Havlimyra skole tilbygg
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg