Klimasats-prosjekt

Hedemarken klimanettverk

Prosjektnavn: Hedemarken klimanettverk
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Ringsaker kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk