Klimasats-prosjekt

Humus- og karbonbindingsprosjekt Buskerud 2020

Prosjektnavn: Humus- og karbonbindingsprosjekt Buskerud 2020
Fylke: Viken (N)
Søker: KRØDSHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog

Krødsherad kommune skal sammen med Sigdal og Modum kommuner prøve ut tiltak som binder karbon i matjorda.

Relevante lenker