Klimasats-prosjekt

Humus- og karbonbindingsprosjekt Buskerud 2020

Prosjektnavn: Humus- og karbonbindingsprosjekt Buskerud 2020
Fylke: Viken (N)
Søker: Krødsherad kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog