Klimasats-prosjekt

Inderøy helsehus

Prosjektnavn: Inderøy helsehus
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Inderøy kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Inderøy kommune skal bygge et nytt helsehus og vil kartlegge klimavennlige materialvalg og muligheten for en fossilfri bygge- og anleggsplass.