Klimasats-prosjekt

Informasjon klimareduksjon fra landbruket

Prosjektnavn: Informasjon klimareduksjon fra landbruket
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Åfjord kommune
Tilskudd: 35 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog