Klimasats-prosjekt

Infrastrukturprosjektet

Prosjektnavn: Infrastrukturprosjektet
Fylke: Vestland (N)
Søker: Vestland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Energistasjon, Transportplanlegging