Klimasats-prosjekt

Innovasjonshuset i Birkenes

Prosjektnavn: Innovasjonshuset i Birkenes
Fylke: Agder (N)
Søker: Birkenes kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt