Klimasats-prosjekt

Institusjonalisering av klima i nye Kristiansand

Prosjektnavn: Institusjonalisering av klima i nye Kristiansand
Fylke: Vestland (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse