Klimasats-prosjekt

Jeg reiser grønt

Prosjektnavn: Jeg reiser grønt
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Midt-telemark kommune
Tilskudd: 103 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning