Klimasats-prosjekt

Karbon i jord – Trøndelag

Prosjektnavn: Karbon i jord – Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Landbruk og skog