Klimasats-prosjekt

Karbonfangst i jordbruksjord

Prosjektnavn: Karbonfangst i jordbruksjord
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 268 800
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog