Klimasats-prosjekt

Kartlegge landbrukets transport på offentlig vei

Prosjektnavn: Kartlegge landbrukets transport på offentlig vei
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Hå kommune
Tilskudd: 90 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging