Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimavennlig mobilitet og pilottest

Prosjektnavn: Kartlegging av klimavennlig mobilitet og pilottest
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Reisevaner