Klimasats-prosjekt

Kartlegging av miljøkrav for byggeprosjekter

Prosjektnavn: Kartlegging av miljøkrav for byggeprosjekter
Fylke: Viken (N)
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Nesodden kommune skal kartlegge klimavennlige løsninger for bygge- og anleggsplasser for å se hvilke krav de kan stille i fremtidige byggeprosjekter. 

Relevante lenker