Klimasats-prosjekt

Kartlegging av miljøkrav for byggeprosjekter

Prosjektnavn: Kartlegging av miljøkrav for byggeprosjekter
Fylke: Viken (N)
Søker: Nesodden kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass