Klimasats-prosjekt

Kartlegging deponigass og mulig utnyttelse

Prosjektnavn: Kartlegging deponigass og mulig utnyttelse
Fylke: Viken (N)
Søker: Sarpsborg kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi