Klimasats-prosjekt

Kartlegging fossilfrie bygge- og anleggstjenester

Prosjektnavn: Kartlegging fossilfrie bygge- og anleggstjenester
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Lillehammer kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt