Klimasats-prosjekt

Kartlegging grønstruktur og CO2-lagringspotensiale

Prosjektnavn: Kartlegging grønstruktur og CO2-lagringspotensiale
Fylke: Viken (N)
Søker: Bærum kommune Plan Miljø Og Kultur
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging