Klimasats-prosjekt

Kartlegging av grønnstruktur og CO2-lagringspotensiale

Prosjektnavn: Kartlegging av grønnstruktur og CO2-lagringspotensiale
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Bærum kommune skal kartlegge natur- og grøntområder som fanger og lagrer CO2 med mål om å redusere nedbyggingen av disse områdene i plan- og byggesaker.

Kommunen skal også bruke kartleggingen til å identifisere områder som egner seg til restaurering og revegetering.