Klimasats-prosjekt

Kartleggingsstudie: Fra bil til sykkel og gange

Prosjektnavn: Kartleggingsstudie: Fra bil til sykkel og gange
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Skaun kommune
Tilskudd: 137 700
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Reisevaner