Klimasats-prosjekt

Kautokeino barne- og ungdomsskole

Prosjektnavn: Kautokeino barne- og ungdomsskole
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: KAUTOKEINO KOMMUNE RÅDMANNENS STAB
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg