Klimasats-prosjekt

Kleppeloen skule: nullenergibygg i massivtre

Prosjektnavn: Kleppeloen skule: nullenergibygg i massivtre
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Klepp kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg