Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket i Follo

Prosjektnavn: Klima- og energinettverket i Follo
Fylke: Viken (N)
Søker: Enebakk kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk