Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøforum Øvre Romerrike

Prosjektnavn: Klima- og miljøforum Øvre Romerrike
Fylke: Viken (N)
Søker: NANNESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Nannestad, Ullensaker, Nes, og Eidsvoll.

Relevante lenker