Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøforum Øvre Romerrike

Prosjektnavn: Klima- og miljøforum Øvre Romerrike
Fylke: Viken (N)
Søker: Nannestad kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk