Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvennlig avløpsrenseanlegg

Prosjektnavn: Klima- og miljøvennlig avløpsrenseanlegg
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Østre Toten kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg