Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvennlig avløpsrenseanlegg

Prosjektnavn: Klima- og miljøvennlig avløpsrenseanlegg
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Østre Toten kommune skal bygge et nytt kloakkrenseanlegg og skal blant annet bruke klimavennlige byggematerialer og etterspørre fossil- og avfallsfri byggeplass.

Relevante lenker