Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvennlige bygge- og anleggsplasser

Prosjektnavn: Klima- og miljøvennlige bygge- og anleggsplasser
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Bodø kommune skal kartlegge klimavennlige løsninger innen bygg- og anlegg, en av de største kildene til utslipp i kommunen.

Sammen med Nordland fylkeskommune skal kommunen bygge opp kompetanse gjennom et pilotprosjekt med utslippsfri bygge- og anleggsplass. Prosjektet skal også inkludere en dialog- og leverandørkonferanse med bransjen for å gi innsikt i mulige løsninger.

Relevante lenker