Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvennlige bygge- og anleggsplasser

Prosjektnavn: Klima- og miljøvennlige bygge- og anleggsplasser
Fylke: Nordland (N)
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass