Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Prosjektnavn: Klima Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: Viken fylkeskommune
Tilskudd: 325 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk