Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Skaun

Prosjektnavn: Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Skaun
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 160 900
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Skaun kommune skal prosjektere et nytt renseanlegg og vil utrede mulige klimagassreduserende tiltak både under bygging og drift. Målet er å undersøke om det er mulig å bygge et renseanlegg som et nullutslippsbygg, eller i beste fall et plusshus.