Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Skaun

Prosjektnavn: Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Skaun
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Skaun kommune
Tilskudd: 160 900
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt