Klimasats-prosjekt

Klimaarbeid og utslippsfri transport i Egersund

Prosjektnavn: Klimaarbeid og utslippsfri transport i Egersund
Fylke: Rogaland (N)
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging, Utslippsfri kollektivtransport

Eigersund kommune ønsker å redusere biltrafikken i Egersund med 40% innen 2030. Kommunen skal derfor kartlegge klimavennlige transport- og kollektivløsninger, spesifikt elektriske bybåter mellom Eigerøy og Egersund.

Relevante lenker