Klimasats-prosjekt

Klimaeffektive bygg – økt bestillerkompetanse

Prosjektnavn: Klimaeffektive bygg – økt bestillerkompetanse
Fylke: Nordland (N)
Søker: Sortland kommune / Suorttá Souhkan
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt