Klimasats-prosjekt

Klimafaglig bistand og kompetanseheving

Prosjektnavn: Klimafaglig bistand og kompetanseheving
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Namsos kommune skal ansette en klimakoordinator i to år for å bygge opp den interne kompetansen på klimavennlig areal- og transportplanlegging. Klimakoordinatoren skal innarbeide klimatiltak i kommunens planarbeid og i kommuneplanens arealdel.

Relevante lenker