Klimasats-prosjekt

Klimafaglig bistand og kompetanseheving

Prosjektnavn: Klimafaglig bistand og kompetanseheving
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Namsos kommune
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging