Klimasats-prosjekt

Klimagassreduksjon i bygge- og anleggsvirksomhet

Prosjektnavn: Klimagassreduksjon i bygge- og anleggsvirksomhet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 1 912 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser