Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserande tiltak ved pleie- og omsorgsprosjektet

Prosjektnavn: Klimagassreduserande tiltak ved pleie- og omsorgsprosjektet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Vågå kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt