Klimasats-prosjekt

Klimakalkulator for bruk i arealplanlegging

Prosjektnavn: Klimakalkulator for bruk i arealplanlegging
Fylke: Viken (N)
Søker: Lier kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging