Klimasats-prosjekt

Klimakalkulator for bruk i arealplanlegging

Prosjektnavn: Klimakalkulator for bruk i arealplanlegging
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Lier kommune skal lage en klimakalkulator for å synliggjøre effekten av klimagassreduserende tiltak og gjøre det lettere å velge klimavennlige alternativer i reguleringsplaner.

Klimakalkulatoren skal blant annet inkludere utslipp fra materialvalg, energiløsninger, transport og arealbruk.

Relevante lenker