Klimasats-prosjekt

Klimakompetanse

Prosjektnavn: Klimakompetanse
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Hamar kommune By, Miljø Og Arbeid
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging