Klimasats-prosjekt

Klimakrav i prosjektgjennomføring innen vann og avløp

Prosjektnavn: Klimakrav i prosjektgjennomføring innen vann og avløp
Fylke: Viken (N)
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt