Klimasats-prosjekt

Klimakrav i prosjektgjennomføring innen VA

Prosjektnavn: Klimakrav i prosjektgjennomføring innen VA
Fylke: Viken (N)
Søker: Rælingen kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt