Klimasats-prosjekt

Klimanetteverk Nordmøre

Prosjektnavn: Klimanetteverk Nordmøre
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Kristiansund kommune
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk