Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Kongsvingerregionen

Prosjektnavn: Klimanettverk Kongsvingerregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Nord-odal kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Åsnes, Grue og Nord-Odal.

Relevante lenker