Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugalandet

Prosjektnavn: Klimanettverk Haugalandet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Tysvær kommune
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk