Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nordre Gudbrandsdal

Prosjektnavn: Klimanettverk Nordre Gudbrandsdal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Vågå kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk