Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Salten

Prosjektnavn: Klimanettverk Salten
Fylke: Nordland (N)
Søker: FAUSKE KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk