Klimasats-prosjekt

Klimaoptimal drift - Kongsten Svømmehall

Prosjektnavn: Klimaoptimal drift - Kongsten Svømmehall
Fylke: Viken (N)
Søker: Fredrikstad kommune
Tilskudd: 220 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt