Klimasats-prosjekt

Klimaoptimal drift – Kongsten svømmehall

Prosjektnavn: Klimaoptimal drift – Kongsten svømmehall
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 220 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Fredrikstad kommune skal utrede klimatiltak for å redusere klimagassutslippene fra en eksisterende svømmehall. Kommunen skal blant annet se på livsløpsanalyser, ulike løsninger for oppvarming, arealbruk og drift.