Klimasats-prosjekt

Klimapartnar – berekraftfylket Møre og Romsdal

Prosjektnavn: Klimapartnar – berekraftfylket Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Møre Og Romsdal fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet