Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Agder

Prosjektnavn: Klimapartnere Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: Agder fylkeskommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk