Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Innlandet

Prosjektnavn: Klimapartnere Innlandet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet